Wat is helderziendheid

In het algemeen is helderziendheid of helderziendheid een verzamelnaam die wordt gebruikt om verschillende vormen van waarneming samen te vatten. 

Deze worden ook vaak paranormaal begaafd. Strikt genomen kan deze term echter alleen worden gebruikt in verband met mensen die informatie krijgen in de vorm van visioenen. Een persoon die helderziend is of helderziende vermogens heeft, ontvangt afbeeldingen die meestal symbolisch zijn.

Deze extra of bovennatuurlijke perceptie kan ook betrekking hebben op gelijktijdige maar ruimtelijk verre gebeurtenissen, maar ook op gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst.

In het laatste geval spreekt men van de zogenaamde voorkennis. Dit beschrijft het vermogen om een ​​toekomstige gebeurtenis te voorspellen zonder dat er rationele kennis beschikbaar is op het moment van vooruitzien.

Veel mensen met dit buitengewone talent gebruiken hun helderziendheid om anderen te helpen. Iedereen die van deze hulp wil profiteren, vindt op internet tal van adviesdiensten.

Helderzienden zijn ook vaak beschikbaar om bijvoorbeeld mensen te helpen die niet meer weten wat ze nu moeten doen of die last hebben van liefdesverdriet.

orakel kaarten

De verschillende vormen

Helderziendheid moet onder meer worden onderscheiden van helderziendheid. Helderziende, empathische mensen nemen informatie op emotioneel niveau waar. U kunt in een goed humeur een voordeur openen en in een mum van tijd wordt u geïnspireerd door groot verdriet. Omdat ze bij het betreden van het gebouw meteen de angsten, zorgen of pijn van de bewoners kunnen waarnemen. Voor helderziende mensen met weinig ervaring is het niet eenvoudig onderscheid te maken tussen hun eigen gevoelens en die van anderen. Met toenemende levenservaring werkt dit echter steeds beter.

Naast helderziendheid en helderhorendheid is er ook helderhorendheid. Hiermee worden berichten, bijvoorbeeld in de vorm van rijmpjes of liedjes, via het oor ontvangen. Soms horen helderziende mensen echter maar een paar zinnen, waarvan ze de betekenis pas op een later tijdstip kunnen ontcijferen. Voor onervaren mensen is het in het begin ook moeilijk om de ontvangen boodschap te scheiden van hun eigen gedachten. Licht proeven en licht ruiken zijn ook paranormale gaven. In tegenstelling tot helderziendheid worden hier geen beelden waargenomen, maar geuren en smaaknuances die met de fysieke reuk- en smaakpapillen niet te vatten zijn.

 

Helderziendheid – de kracht van de superzintuigen

Helderziendheid of helderziendheid zijn daarom paranormale gaven om de waarheden achter de sluier bloot te leggen. De kracht van de superzintuigen leidt naar de bron van het zijn door indrukken die helderzienden op spiritueel niveau ontvangen. In moeilijke situaties helpt een goed advies van familie en vrienden vaak niet. Ervaren helderzienden aan de telefoon bieden onpartijdige ondersteuning bij tegenstrijdige beslissingen, liefdesverdriet , problemen in de relatie , wanhoop , scheiding of verlatenheid. In de sector van waarzeggerij en helderziendheid ontmoet je professionele kartellisten , helderziende media voor engelencontacten of channeling-experts die je buitengewone manieren laten zien.

 

Hoe herken je helderziendheid?

Iedereen heeft visionaire vermogens die zich uiten in hoge gevoeligheid of gevoeligheid. Beelddenken, uitgesproken empathie, gevoeligheid voor geluid, geurgevoeligheid en een onvergankelijke intuïtie zijn typische kenmerken van helderziendheid, helderhorendheid of helderhorendheid. Vaak ontwikkelen de kanalen voor paranormale vermogens zich door traumatische ervaringen of enorme stress. Helderziendheid kan aangeboren zijn of in de loop van de tijd worden verworven door ingrijpende ervaringen. Een helderziend medium heeft de gave van uitgebreide waarneming aanvaard en deze geperfectioneerd tot visionaire intelligentie. Professionele helderzienden kunnen hun superzintuigen naar believen gebruiken en beheersen.

Spirituele kinderen voelen de buitenzintuiglijke werelden veel duidelijker dan volwassenen en gaan volledig ontspannen met mystieke onderwerpen om.

Ze kunnen energetische trillingen in hun omgeving waarnemen en openlijk over hun ervaringen spreken.

Ervaren helderzienden tonen adviesvragers fasen uit hun verleden om de interpretatie van de toekomst te verhelderen en te intensiveren.

Helderziendheid uit zich in de perceptie van nabije en verre toekomstige gebeurtenissen.

Media visie gaat over informatie die niet zichtbaar is voor de fysieke ogen. Dromen met retrospectieven of scenario’s van de toekomst vertegenwoordigen een vorm van helderziende ervaringen.

 

Tekenen van paranormale gaven zijn:

 • Sterke reactie op stemmingen
 • Zeer diepe sensaties
 • Verborgen details ontdekken in de omgeving
 • Hoge creativiteit en gevoelig lichaamssysteem
 • Uitstekend visualisatievermogen
 • Intense dromen met volledige verhalen

 

Hoe kunnen helderziende mensen helpen?

Helderziendheid heeft een eeuwenoude traditie in de menselijke geschiedenis. Geestelijk gevoelige mensen met bovennatuurlijke vermogens waren in bijna elke cultuur vertegenwoordigd. Een populair voorbeeld is Nostradamus , die in de 16e eeuw vage verzen schreef met meestal sombere voorspellingen voor de toekomst. Zelfs vandaag de dag zijn experts verbaasd over de vele profetieën die op tijd komen. Het Delphi Oracle is een ander goed voorbeeld. De maagdelijke priesteres Pythia bracht zichzelf in trance met gassen die uit een spleet stroomden en onthulde haar toekomstige visioenen aan het tempelorakel.

Helderziende mensen helpen degenen die advies zoeken bij emotionele en rationele kwesties in liefde, relaties, gezin, financiën en banen, zelfontdekking, wanhoop en levensfasen. Bekwame kartellezers die media of waarzeggers met een neiging tot helderziendheid of helderziendheid channelen, beschouwen hun superzintuigen als een levensfilosofie. Een empathisch medium is niet alleen gewijd aan de interpretatie van de toekomst, maar geeft ook aanbevelingen voor het omgaan met voorspellingen en legt de basis voor duurzame levensondersteuning.

Niet-oordelende helderzienden ondersteunen cliënten van elke generatie met spirituele hulp bij het omgaan met het leven op de volgende gebieden:

 • Psychologisch-esoterische counseling
 • Succes coaching, werk en financiën
 • Onzekerheden in de relatie
 • Energiewerk dat blokkades oplost
 • Angel contacten
 • Zelfkennis
 • Crisisbeheersing
 • Partner zoeken
 • Persoonlijkheids ontwikkeling

 

Wat zijn de verschillen tussen helderziendheid en waarzeggerij?

Op het gebied van helderziendheid maken beoefenaars onderscheid tussen het opnemen van informatie uit de toekomst (precognitie) en het ontvangen van berichten uit het verleden (retrocognitie).

In tegenstelling tot waarzeggerij, waarin counselors informatie geven over de leefsituatie en toekomstige voorspellingen analyseren, beschrijft helderziendheid bovennatuurlijke vermogens.

Helderzienden hebben de gave om toekomstige, verre gebeurtenissen met een hoge mate van nauwkeurigheid te voorspellen.

Mensen met het vermogen tot helderziendheid, helderhorendheid of helderhorendheid krijgen ook visioenen van eerdere episodes uit het leven van de vragensteller.

Telepathie heeft ook inhoudelijk een andere betekenis. Helderzienden halen hun boodschappen uit fysieke bronnen in de buitenwereld. Telepaten daarentegen zijn onderhevig aan de invloeden van de psyche van andere mensen. Een visionair medium werkt in veel gevallen zonder hulpmiddelen. Sommige helderzienden gebruiken spirituele instrumenten zoals slingers , kaartlezen , kristallen bollen , genezende stenen of engelessences om hun prognoses te versterken . Voor visionaire overwegingen gebruiken channeling media of parapsychologische levenscoaches ook horoscopen, droominterpretatie of numerologie.