beschermengelHoe leg ik contact met mijn beschermengel?

Wilt u uw eigen beschermengel bellen en contact met hem leggen? Het maakt niet uit welk karakter iemand heeft – iedereen heeft minstens één persoonlijke beschermengel. In het engelenrijk zijn er verschillende geboortebewakers die ons begeleiden op psychologisch, emotioneel en fysiek niveau. Volgens mythologische ideeën zijn er hemelse beschermende wezens voor elk individu en beschermende geesten voor plaatsen en landen. Iedereen met goede bedoelingen kan zijn beschermengel bellen. Voordat u zich tot uw engel wendt, moet u weten wie uw hemelse helper is. Een manier om in contact te komen met uw persoonlijke voogd is door te werken met engelentarotkaarten. Deze transformeren de subtiele energieën van de sky guardians en leiden je direct op weg naar hem.

Laat de namen, motieven en symbolen op je inwerken. Uw lichaamsconditie kan u tekenen geven van tot welk engelenwezen u behoort. Of kies de hemelse boodschapper die het beste bij je past. Online tests zijn ook bedoeld om uw persoonlijke beschermengel te helpen identificeren. Om er zeker van te zijn dat je de juiste engel belt, moet je je wenden tot een gecertificeerd channelingsmedium voor engelencontacten. Met uitgesproken helderziendheid nemen engelenexperts contact op met de spirituele wezens uit de etherische wereld en laten ze zien hoe je je beschermengel kunt noemen .

 

Hoe brengt een medium je in contact met jouw beschermengel?

Als u uw beschermengel wilt bellen via een medium, dan is contact opnemen via een geschikt medium de gemakkelijkste weg. Ervaren engelen mediums ontvangen de stralende energieën van de hemelse boodschapper die naar jou is gestuurd en maken deze tastbaar – als een perceptie van het hart. De zielenengelen ondersteunen ieder mens op zijn individuele kennispad en begeleiden hem onzichtbaar. Ze brengen vreugde, vrede, genezing en hoop.

Een ervaren medium kan de engelen oproepen en verbinding maken met de hemelse wereld. Met behulp van channeling of engelenkaarten interpreteren bekwame engeldeskundigen de tekenen van de machtige hemelse wezens in een beschermengel-consult. Lichte media en engelgeest-genezers gebruiken hun mediatalent om de zielsboodschappen van de bovenaardse wezens over te brengen. Laat uw beschermengel bellen via een medium als u …

 • onzeker en gestrest voelen.
 • Op zoek naar oplossingen voor gevaarlijke situaties.
 • Heb probleemvragen in liefde, werk, gezin.
 • negatieve emoties willen loslaten.
 • Ondersteuning nodig bij spirituele ontwikkeling.

 

Wat is het kanaliseren van engelen en hoe kan het helpen?

Worstel je met diepe twijfels? Of problemen met een beslissing? Een helderziende kanaalmedium kan uw engel bellen en hem uw vragen stellen in direct contact. Engelchanneling is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de eigen gevoelens, de oorzaken van problemen bloot te leggen, moed te geven, genezing te brengen en vrij te zijn van bedrog. Door je beschermengel op te roepen met de spirituele methode channeling, krijg je toegang tot de wereld van wijsheid en kennis.

 

Beschermengel – bemiddelaar tussen het goddelijke en het aardse

Elke persoon heeft vanaf zijn geboorte minstens één persoonlijke engel aan zijn zijde om hen door hun leven te leiden. De beschermengel of patroonheilige beschermt, begeleidt en waarschuwt ons. De machtige hemelse boodschappers zijn de middelaars tussen het goddelijke en het aardse.
Vanuit religieus of mythologisch oogpunt zijn beschermengelen door God gegeven engelen die een wezen of een plaats beschermen. De heilige wezens spelen een belangrijke rol in de Bijbel. De goede engelen en machtige aartsengelen zijn op aarde als afgezanten om het aardse leven te beschermen. De persoonlijke voogd is altijd bij ons. Maar hoe werkt onze beschermengel? Kan het persoonlijk worden ervaren? Hoe kom ik in contact met mijn patroonheilige of zelfs een aartsengel? Angel kaarten Engelenkalenders, engelengebeden of een kanaalmedium of engelenbegeleiders helpen ons om te communiceren met onze beschermengelen en hun nabijheid te voelen, vooral in moeilijke situaties.

 

Wat is een beschermengel en waar komt hij vandaan?

God gebood zijn engelen om mensen op al hun manieren te beschermen. Hij voorzag elk individu van een persoonlijke beschermengel of patroonheilige, die gevaren afwendt, goede gedachten bijbrengt en op elk moment over ons waakt. De persoonlijke beschermengel openbaart zich in de energie die ons vergezelt, wat de meeste mensen nauwelijks opmerken. Naast de liefdevolle beschermer zijn er andere engelachtige wezens die heel dicht bij ons staan, maar alleen speciale taken uitvoeren die niet onder de verantwoordelijkheid van de beschermengel vallen.

 

De aartsengelen als engelen van de eerste hiërarchie ondersteunen de beschermengelen in turbulente tijden, die gevoelige mensen vaak voelen door intensere gevoelens. De aan jou toegewezen beschermengel zal je altijd helpen en naar je toe komen, zelfs als je hem niet ziet of hoort. Hoe doet hij dat?

 • Hoofdmensen ontvangen de berichten via de geest en nemen een innerlijke stem waar.
 • Buikmensen krijgen waarschuwingen over hun emoties en hebben ineens een slecht gevoel in de maagstreek.

We kunnen onze beschermengelen op verschillende manieren benaderen of hun nabijheid direct ervaren. De dagelijkse interpretatie van engelenkaarten of een gesprek met een van onze engelenmedia kan ertoe leiden dat we de aanwezigheid van een engel voelen en kunnen we horen wat hij ons wil vertellen. Ook engelenkalenders met hun berichten stimuleren ons om na te denken en te onderzoeken. De gebeden of gedachten die we daar vinden, geven ons impulsen en laten ons de aanwezigheid van onze individuele beschermende metgezellen ervaren.

 

Zijn beschermengelen een uitvinding van de christelijke kerk?

De stralende hemelse wezens zijn geen uitvinding van de christelijke kerk, zelfs niet van de moslims of joden. Talloze andere religies en volken kenden al engelachtige wezens, zij het in een andere vorm: in het oude Egypte de engel des doods Isis, in het hindoeïsme de aspara’s, nimfen van onaardse schoonheid, of de beschermgeesten Fravashi, vooral vereerd door de Indiase religieuze gemeenschap van de Parsees. Engelenverschijningen speelden ook een belangrijke rol in het jodendom in de vroege geschiedenis van Israël. Het joodse geloof in hemelse wezens was echter niet onderworpen aan een strikt ordeningssysteem, zoals het geval was in het vroege christendom.

In de katholieke kerk is de beschermengeldag op 2 oktober een belangrijke herdenkingsdag. Het Guardian Angel Festival, geïntroduceerd door paus Paulus V in de 16e eeuw, eert de hemelse wezens die, volgens de katholieke visie, elke gelovige steunen. Zelfs de hervormer Maarten Luther, die de aanbidding van de lichtwezens in de evangelische kerk verwierp, noemde de aartsengel Michael in zijn preken en zei over engelen in het algemeen: “Waar twintig duivels zijn, zijn er ook honderd engelen. Als dat niet was geweest, zouden we al lang geleden zijn omgekomen. ‘

 

Welke beschermengelen zijn er?

Beschermengelen versterken de positieve kanten, geven ons kracht, innerlijke rust en liefde. Ze helpen in moeilijke levenssituaties, ondersteunen ons vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, nemen zorgen weg, maken beslissingen gemakkelijker, waarschuwen voor gevaren of voorkomen ze. Er wordt gezegd dat de mens niet één maar een heel leger van beschermende metgezellen aan zijn zijde heeft, elk verantwoordelijk voor verschillende gebieden van het leven en ook verbonden met de chakra’s en aura-energieën.

Sommige beschermengelen of soms aartsengelen zijn al eeuwen bij ons. Sommigen zijn met de zielen op weg naar het dodenrijk, weer anderen, zoals de geboorte-engelen, beschermen ons tot de dag van onze dood. De drie geboorte-engelen werken samen, maar vervullen elk hun taak – één op intellectueel, één op emotioneel, één op spiritueel niveau. Al je beschermengelen hebben de volgende dingen gemeen:

 1. Trilling op dezelfde zielskleur / frequentie
 2. Kennis van het persoonlijke levensplan van de protégé
 3. Ondersteuning bij verdere ontwikkeling en het behalen van levensdoelen
 4. Aanvaarding van vrije wil
 5. Beschermend, beschermend en opbeurend, nooit destructief of schadelijk

 

Wie is mijn persoonlijke patroonheilige?

Beschermengelen waken altijd over ons en zijn onmiddellijk beschikbaar in geval van gevaar. Maar niet alleen een ongeluk roept het hemelse wezen op. Als het leven uit de hand loopt – de baan is weg, het geld smelt weg, psychologische stress neemt het over – gebeurt er plotseling iets. Een mens ondersteunt ons, helpt ons uit financiële ellende en troost ons. Het gaat langzaam bergopwaarts, het leven wordt weer gemakkelijker. Dan is er een patroonheilige aan het werk die handelt in de vorm van een persoon. Er zijn plichten die engelen doen kan alleen met moeite worden gedaan vanuit de spirituele wereld. Als het slecht gaat, zenden zelfs “ongelovigen” een snel gebed naar de hemel. De hemelse boodschappers horen deze roep om hulp. Dan stuurt de patroonheilige iemand om te helpen. Maar alles gebeurt altijd uit vrije wil – de protégé zoekt hulp, maar wordt niet gedwongen het te accepteren, terwijl de menselijke beschermengel hulp biedt.

 

Hoe kom ik in contact met mijn patroonheilige?

Beschermengelen die door God zijn gezonden, hoeven niet noodzakelijk hemelse wezens te zijn, maar kunnen ook verschijnen als personen, zoals ouders, vrienden, partners of kinderen. Engelenkaarten zijn een handig hulpmiddel om in contact te komen met uw patroonheilige . Je kunt je beschermengel niet zomaar een e-mail sturen. Dit is ook niet nodig, want hij staat vlak achter je of zit naast je. Engelenkaarten helpen om te focussen op een bepaald aspect van de ziel en je persoonlijke metgezel.

Elk van de engelen vertegenwoordigt bepaalde kwaliteiten zoals ontwikkeling, mededogen of intuïtie. Concentreer u op een vraag die u belangrijk vindt, teken een engelenkaart en wacht geduldig tot er gedachten komen. Het antwoord komt naar je toe, op voorwaarde dat je geen vragen stelt over de datum van je overlijden of de lotnummers. De boodschappers van de goden zijn terughoudend om vragen te beantwoorden met een materiële achtergrond. De engelenkaarten maken het ook gemakkelijker om contact op te nemen met je persoonlijke beschermengel , want de hemelse illustraties zullen je met licht gevulde metgezel in verrukking brengen. Als je bewust de beschermengel wilt aanroepen, is een beschermengelgebed ook nuttig, dat je zoiets kunt formuleren:

“Mijn beschermengel, mijn trouwe metgezel, ik groet u. Bevrijd me van het slechte en sta aan mijn zijde in elke behoefte. Leid me te allen tijde naar de wegen van de hemel. Ik vertrouw je, mijn heilige beschermengel, leid, bescherm en bescherm mij. ”

 

Hoe ziet mijn beschermengel eruit?

Kijkers en kanaalmedia melden dat ze meestal beschermengelen tegenkomen in een materiële carrosserie. Wanneer ze voor hun protégé verschijnen, bedekken de hemelse wezens zichzelf, omdat de halo in al zijn overvloed aan licht een persoon kan schaden. Wanneer beschermengelen verschijnen, vallen ze meestal minder op en is hun kledingstijl aangepast aan onze tijd. Velen die hun beschermengel hebben gezien, beschrijven hem als mooier en gracieuzer dan een mens ooit kan zijn. De schoonheid van de engelen wordt verklaard door het feit dat ze het goede in hen dragen, liefhebben en vervullen. Als een persoon een hoge engel als een aartsengel in zijn volle lichtstraling zou zien, zou hij de gloed niet kunnen verdragen.

Een oud verhaal zegt dat pasgeboren baby’s alles weten over de goddelijke wereld en de verschijning van engelen . Wanneer een kind wordt geboren, legt de geboorte-engel een vinger over de lippen van de baby en verzegelt de mond. Het kind kan de geheimen van de heilige wereld dus met niemand delen. Daarom zouden mensen ook de kleine inkeping tussen hun neus en bovenlip moeten hebben. Maar kinderen zien toch hun beschermengel . Voor de allerkleinsten is hij een vriend die ze als vanzelfsprekend beschouwen.

 

Beschermengelcontact met channeling

Beschermengelen houden onvoorwaardelijk van hun beschermeling, geven hoop en staan ​​klaar om elke seconde te helpen. Als je problemen hebt om je engel te bellen , is het channelen van engelen een nuttige optie. Het kanaalmedium leidt je naar je persoonlijke boodschapper en is het kanaal dat de engelenboodschappen onvervalst en rechtstreeks brengt. U zult ontdekken welke beschermengelen bij u zijn en wat hun namen zijn. Ze zijn doordrenkt van genegenheid, vertrouwdheid en liefde. Soms toont het hemelse wezen zich zelfs aan zijn beschermeling.

Als je echt in jezelf voelt, voel je de impulsen van de subtiele wezens en hoor je wat de engel in je ziel fluistert. Je hoeft niet per se fysiek aanwezig te zijn tijdens een Guardian Angel channeling, want een ervaren channel medium kan ook zijn spirituele capaciteiten aan de telefoon gebruiken. Het is ook mogelijk om een ​​individuele lichtessentie te laten creëren, die het medium samen met je engelen samenstelt. Je kunt het medium ook vragen om engelenkaarten voor je te tekenen en te interpreteren. Dit is een andere manier om in uw verbeelding met uw persoonlijke patroonheilige te communiceren.

 

Engelenkalender – voel de wijsheid van de lichtwezens elke dag

Tegenwoordig zijn er prachtige engelenkalenders die je elke dag de wijsheid van de wezens van het licht laten voelen: kalenders met 12 beschermengelen voor elk teken van de dierenriem of afscheurkalender met nuttige engelenboodschappen. Kleurrijk geïllustreerde zakkalenders met prachtige portretten uit het engelenrijk en bemoedigende citaten maken het gemakkelijker voor u om de dag te beginnen. Naast wijsheid en afbeeldingen van engelachtige wezens, bevatten de kalenders belangrijke informatie over de grote engelenfeesten, naamdagen of engelengebeden. De engelenkalender brengt je ook elke dag in de stemming voor een ontmoeting met je persoonlijke beschermheilige of zelfs een aartsengel.